Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Diyarbakır BAM Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sözlü Sınav Sonucu
  02.10.2023

  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarihli personel istihdamı ilanında  Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile 8 Zabıt Katibi, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi için kadro izni verilmiştir. 
  Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesinde Münhal Bulunan Sözleşmeli Zabıt Katipliği, Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadrolarına alım yapılmak üzere Bakanlıkça verilen sınav izni uyarınca E-Devlet üzerinden Komisyonumuza başvuruda bulunup, 19.06.2023 tarihinde sözlü sınava giren adayların sözlü  sınav neticesinde nihai başarı listesi sonuçları aşağıda bulunan sorgulama ekranından ilan edilmiştir.
  Sonuç ekranında Başarılı (ASİL) olan adayların aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak  17.10.2023 tarihine kadar Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına (Şanlıurfa Yolu Bağcılar Mah. 1217. Sok. No:2 Bağlar/Diyarbakır) adresine elden veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

  BAŞARILI (ASİL) OLAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER;

  a)Zabıt Kâtibi unvanı için;
  1-Son öğrenim durumunu gösteren belge (Diploma-Mezuniyet Belgesi) E-Devletten alınabilir. 
  2-Bilgisayar/Daktilo Sertifikası ya da Transkiript (Bu belge ilgili kurumun vermiş olduğu onaylı belge olmalıdır.) 
  3-Üç adet Biometrik vesikalık fotoğraf (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)
  4-Kimlik fotokopisi
  5-Tüm aileyi gösterir Nüfus Kayıt Örneği (E-Devletten alınabilir)
  6-KPSS sınav sonuç  belgesi
  7-Askerlik durum belgesi (E-Devletten alınabilir)
  8-Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-Devletten alınabilir, Bayanlar için eğer evli ise kızlık soyadı ve evlilik soyadı ile)
  9-Sağlık durum beyanı (Bu form internet sitemizde mevcut olup çıktı alınarak el yazısı ile doldurulacaktır. 
  10-Mal bildirim formu (Bu form internet sitemizde bulunmakta olup çıktı alınarak el yazısı ile doldurulacaktır. Adına kayıtlı herhangi bir malvarlığı bulunmayanlar sadece kimlik bilgilerini yazarak beyanı imalayacaklardır.)
  11-Güvenlik Soruşturması Formu (formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir)
  12-Eş durum beyanı, soruşturma ve kovuşturma olmadığına dair beyan (Bu form internet sitemizde mevcut olup çıktı alınarak el yazısı ile doldurulacaktır.)
  13-Sözleşme fesih durumuna ilişkin beyan, (Bu form internet sitemizde mevcut olup çıktı alınarak el yazısı ile doldurulacaktır.) 
  b)Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için;
  1-Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)
  2-Üç adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)
  3-Kimlik Fotokopisi
  4-Tüm aileyi gösterir Nüfus Kayıt Örneği (E-Devletten alınabilir)
  5-Sözleşme fesih durumuna ilişkin beyan, (Bu form internet sitemizde mevcut olup çıktı alınarak el yazısı ile doldurulacaktır.) 
  6-KPSS sınav sonuç belgesi
  7-Mal bildirim formu (Bu form internet sitemizde bulunmakta olup çıktı alınarak el yazısı ile doldurulacaktır. Adına kayıtlı herhangi bir malvarlığı bulunmayanlar sadece kimlik bilgilerini yazarak beyanı imalayacaklardır.)
  8-Sağlık durum beyanı (Bu form internet sitemizde mevcut olup çıktı alınarak el yazısı ile doldurulacaktır. 
  9-Güvenlik Soruşturması Formu (formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir)
  10-Eş durum beyanı, soruşturma ve kovuşturma olmadığına dair beyan (Bu form internet sitemizde mevcut olup çıktı alınarak el yazısı ile doldurulacaktır.)
  11-Askerlik durumunu gösteren belgesi (E-Devletten alınabilir) 
  12-Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-Devletten alınabilir, Bayanlar için eğer evli ise kızlık soyadı ve evlilik soyadı ile)
  13-Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Fotokopisi
  14-“a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu Bağımlılığı olmamak,
         b) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
         c) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,
        d)Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,” Hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu.
   

  NOT:
  1-Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle belirtilen tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır.


  2-Başarılı olarak ilan edilen adaylar arasında başka bir kuruma atanan veya feragat etmek isteyenlerin bulunması halinde ivedilikle feragat dilekçelerini yazarak, Komisyonumuz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. 

  3-İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu tebliğ ve ilan olunur.

   

  Mal Bildirimi

  Sağlık Durum Beyanı

  Eş Durum Beyanı ve Diğer Beyanlar

  Sözleşme Fesih Durumuna İlişkin Beyan

  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

   

  TC KİMLİK NO
  ADI
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Şanlıurfa Yolu Bağcılar Mah. 1217. Sok. No:2, 21090 Bağlar / DİYARBAKIR

  Telefon

  0412 502 41 43

  0412 502 48 24

  E-Posta

  isaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu